پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1310300
بیشترین: 
1332700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1321700
زمان: 
6/4 20:30
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 4 شهریور 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 4 شهریور 1397 , 1321700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/04 11:25","price":1316600},{"date":"1397/06/04 11:30","price":1318300},{"date":"1397/06/04 11:40","price":1310300},{"date":"1397/06/04 11:45","price":1312000},{"date":"1397/06/04 11:55","price":1310300},{"date":"1397/06/04 12:00","price":1312000},{"date":"1397/06/04 12:05","price":1313800},{"date":"1397/06/04 12:10","price":1315400},{"date":"1397/06/04 12:30","price":1319000},{"date":"1397/06/04 12:40","price":1317200},{"date":"1397/06/04 12:45","price":1319000},{"date":"1397/06/04 12:55","price":1315400},{"date":"1397/06/04 13:00","price":1322400},{"date":"1397/06/04 13:10","price":1319000},{"date":"1397/06/04 13:15","price":1322400},{"date":"1397/06/04 13:25","price":1320600},{"date":"1397/06/04 13:30","price":1317200},{"date":"1397/06/04 13:40","price":1319000},{"date":"1397/06/04 13:45","price":1317200},{"date":"1397/06/04 13:50","price":1319000},{"date":"1397/06/04 14:00","price":1320600},{"date":"1397/06/04 14:20","price":1319000},{"date":"1397/06/04 14:30","price":1320600},{"date":"1397/06/04 14:40","price":1322400},{"date":"1397/06/04 14:50","price":1325800},{"date":"1397/06/04 14:55","price":1329300},{"date":"1397/06/04 15:15","price":1332700},{"date":"1397/06/04 15:20","price":1331000},{"date":"1397/06/04 15:35","price":1321200},{"date":"1397/06/04 15:55","price":1322900},{"date":"1397/06/04 16:00","price":1321200},{"date":"1397/06/04 16:10","price":1317700},{"date":"1397/06/04 16:30","price":1316100},{"date":"1397/06/04 16:40","price":1317700},{"date":"1397/06/04 16:45","price":1320100},{"date":"1397/06/04 16:55","price":1321700},{"date":"1397/06/04 17:00","price":1323500},{"date":"1397/06/04 17:05","price":1318300},{"date":"1397/06/04 17:45","price":1320100},{"date":"1397/06/04 17:50","price":1321700},{"date":"1397/06/04 18:00","price":1318300},{"date":"1397/06/04 18:05","price":1320100},{"date":"1397/06/04 18:10","price":1318300},{"date":"1397/06/04 18:15","price":1320100},{"date":"1397/06/04 18:30","price":1318300},{"date":"1397/06/04 18:40","price":1321700},{"date":"1397/06/04 18:45","price":1323500},{"date":"1397/06/04 18:50","price":1325300},{"date":"1397/06/04 19:00","price":1323500},{"date":"1397/06/04 19:05","price":1321700},{"date":"1397/06/04 19:10","price":1323500},{"date":"1397/06/04 20:00","price":1321700},{"date":"1397/06/04 20:05","price":1323500},{"date":"1397/06/04 20:10","price":1321700},{"date":"1397/06/04 20:15","price":1318300},{"date":"1397/06/04 20:25","price":1320100},{"date":"1397/06/04 20:30","price":1321700}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398