پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1678200
بیشترین: 
1711300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1702100
زمان: 
6/4 21:10
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 4 شهریور 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 4 شهریور 1397 , 1702100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/04 11:15","price":1678200},{"date":"1397/06/04 11:20","price":1684800},{"date":"1397/06/04 11:25","price":1678200},{"date":"1397/06/04 11:30","price":1684800},{"date":"1397/06/04 11:45","price":1682600},{"date":"1397/06/04 11:50","price":1687100},{"date":"1397/06/04 11:55","price":1686200},{"date":"1397/06/04 12:00","price":1682600},{"date":"1397/06/04 12:05","price":1687100},{"date":"1397/06/04 12:15","price":1693700},{"date":"1397/06/04 12:25","price":1691500},{"date":"1397/06/04 12:40","price":1691000},{"date":"1397/06/04 12:45","price":1692400},{"date":"1397/06/04 12:50","price":1692800},{"date":"1397/06/04 12:55","price":1692400},{"date":"1397/06/04 13:00","price":1695900},{"date":"1397/06/04 13:05","price":1700300},{"date":"1397/06/04 13:10","price":1696800},{"date":"1397/06/04 13:15","price":1699400},{"date":"1397/06/04 13:20","price":1698100},{"date":"1397/06/04 13:30","price":1693700},{"date":"1397/06/04 13:40","price":1694100},{"date":"1397/06/04 13:50","price":1695400},{"date":"1397/06/04 13:55","price":1695000},{"date":"1397/06/04 14:00","price":1695900},{"date":"1397/06/04 14:05","price":1698100},{"date":"1397/06/04 14:10","price":1696300},{"date":"1397/06/04 14:20","price":1695000},{"date":"1397/06/04 14:25","price":1698100},{"date":"1397/06/04 14:30","price":1696800},{"date":"1397/06/04 14:40","price":1696300},{"date":"1397/06/04 14:45","price":1700300},{"date":"1397/06/04 14:50","price":1702500},{"date":"1397/06/04 14:55","price":1704700},{"date":"1397/06/04 15:10","price":1706900},{"date":"1397/06/04 15:15","price":1709600},{"date":"1397/06/04 15:20","price":1711300},{"date":"1397/06/04 15:30","price":1709100},{"date":"1397/06/04 15:35","price":1706900},{"date":"1397/06/04 15:45","price":1708300},{"date":"1397/06/04 15:55","price":1706900},{"date":"1397/06/04 16:05","price":1706000},{"date":"1397/06/04 16:10","price":1704700},{"date":"1397/06/04 16:15","price":1703800},{"date":"1397/06/04 16:20","price":1704700},{"date":"1397/06/04 16:25","price":1703400},{"date":"1397/06/04 16:30","price":1703000},{"date":"1397/06/04 16:40","price":1702500},{"date":"1397/06/04 16:55","price":1701200},{"date":"1397/06/04 17:00","price":1700300},{"date":"1397/06/04 17:10","price":1700700},{"date":"1397/06/04 17:15","price":1698100},{"date":"1397/06/04 17:20","price":1699000},{"date":"1397/06/04 17:25","price":1698100},{"date":"1397/06/04 17:30","price":1700300},{"date":"1397/06/04 17:40","price":1701200},{"date":"1397/06/04 17:45","price":1699900},{"date":"1397/06/04 17:50","price":1701200},{"date":"1397/06/04 17:55","price":1700300},{"date":"1397/06/04 18:00","price":1696800},{"date":"1397/06/04 18:05","price":1700300},{"date":"1397/06/04 18:20","price":1698500},{"date":"1397/06/04 18:25","price":1700300},{"date":"1397/06/04 18:30","price":1699400},{"date":"1397/06/04 18:40","price":1704700},{"date":"1397/06/04 18:45","price":1702500},{"date":"1397/06/04 18:50","price":1703800},{"date":"1397/06/04 18:55","price":1706000},{"date":"1397/06/04 19:00","price":1703000},{"date":"1397/06/04 19:05","price":1701200},{"date":"1397/06/04 19:10","price":1704700},{"date":"1397/06/04 19:15","price":1702500},{"date":"1397/06/04 19:20","price":1706500},{"date":"1397/06/04 19:25","price":1706000},{"date":"1397/06/04 19:30","price":1702500},{"date":"1397/06/04 19:45","price":1703000},{"date":"1397/06/04 19:50","price":1702500},{"date":"1397/06/04 20:00","price":1700300},{"date":"1397/06/04 20:05","price":1703400},{"date":"1397/06/04 20:10","price":1702500},{"date":"1397/06/04 20:15","price":1700300},{"date":"1397/06/04 20:25","price":1699400},{"date":"1397/06/04 20:30","price":1700300},{"date":"1397/06/04 20:45","price":1701200},{"date":"1397/06/04 20:55","price":1699000},{"date":"1397/06/04 21:00","price":1701200},{"date":"1397/06/04 21:05","price":1700700},{"date":"1397/06/04 21:10","price":1702100}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398