پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3800000
بیشترین: 
3873000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3854000
زمان: 
6/4 21:06
قیمت سکه امامی امروز 4 شهریور 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 4 شهریور 1397 , 3854000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/04 11:12","price":3802000},{"date":"1397/06/04 11:18","price":3810000},{"date":"1397/06/04 11:24","price":3800000},{"date":"1397/06/04 11:30","price":3810000},{"date":"1397/06/04 11:42","price":3805000},{"date":"1397/06/04 11:48","price":3812000},{"date":"1397/06/04 12:00","price":3810000},{"date":"1397/06/04 12:06","price":3815000},{"date":"1397/06/04 12:12","price":3833000},{"date":"1397/06/04 12:18","price":3830000},{"date":"1397/06/04 12:24","price":3832000},{"date":"1397/06/04 12:30","price":3825000},{"date":"1397/06/04 12:36","price":3824000},{"date":"1397/06/04 12:42","price":3826000},{"date":"1397/06/04 12:48","price":3828000},{"date":"1397/06/04 13:00","price":3833000},{"date":"1397/06/04 13:06","price":3837000},{"date":"1397/06/04 13:12","price":3841000},{"date":"1397/06/04 13:18","price":3839000},{"date":"1397/06/04 13:24","price":3837000},{"date":"1397/06/04 13:30","price":3828000},{"date":"1397/06/04 13:36","price":3833000},{"date":"1397/06/04 13:42","price":3832000},{"date":"1397/06/04 13:48","price":3835000},{"date":"1397/06/04 13:54","price":3834000},{"date":"1397/06/04 14:00","price":3836000},{"date":"1397/06/04 14:06","price":3837000},{"date":"1397/06/04 14:18","price":3836000},{"date":"1397/06/04 14:24","price":3839000},{"date":"1397/06/04 14:36","price":3837000},{"date":"1397/06/04 14:42","price":3841000},{"date":"1397/06/04 14:48","price":3844000},{"date":"1397/06/04 14:54","price":3846000},{"date":"1397/06/04 15:00","price":3849000},{"date":"1397/06/04 15:06","price":3858000},{"date":"1397/06/04 15:12","price":3861000},{"date":"1397/06/04 15:18","price":3863000},{"date":"1397/06/04 15:24","price":3873000},{"date":"1397/06/04 15:30","price":3870000},{"date":"1397/06/04 15:36","price":3868000},{"date":"1397/06/04 15:42","price":3869000},{"date":"1397/06/04 15:54","price":3868000},{"date":"1397/06/04 16:06","price":3865000},{"date":"1397/06/04 16:12","price":3864000},{"date":"1397/06/04 16:30","price":3863000},{"date":"1397/06/04 16:54","price":3861000},{"date":"1397/06/04 17:00","price":3860000},{"date":"1397/06/04 17:06","price":3861000},{"date":"1397/06/04 17:12","price":3845000},{"date":"1397/06/04 17:18","price":3850000},{"date":"1397/06/04 17:24","price":3845000},{"date":"1397/06/04 17:30","price":3850000},{"date":"1397/06/04 17:36","price":3852000},{"date":"1397/06/04 17:42","price":3849000},{"date":"1397/06/04 17:48","price":3852000},{"date":"1397/06/04 17:54","price":3850000},{"date":"1397/06/04 18:00","price":3842000},{"date":"1397/06/04 18:06","price":3850000},{"date":"1397/06/04 18:18","price":3846000},{"date":"1397/06/04 18:24","price":3850000},{"date":"1397/06/04 18:36","price":3860000},{"date":"1397/06/04 18:42","price":3855000},{"date":"1397/06/04 18:48","price":3858000},{"date":"1397/06/04 18:54","price":3863000},{"date":"1397/06/04 19:00","price":3857000},{"date":"1397/06/04 19:06","price":3860000},{"date":"1397/06/04 19:12","price":3855000},{"date":"1397/06/04 19:18","price":3864000},{"date":"1397/06/04 19:24","price":3863000},{"date":"1397/06/04 19:30","price":3855000},{"date":"1397/06/04 19:42","price":3856000},{"date":"1397/06/04 19:48","price":3855000},{"date":"1397/06/04 20:00","price":3850000},{"date":"1397/06/04 20:06","price":3857000},{"date":"1397/06/04 20:12","price":3850000},{"date":"1397/06/04 20:24","price":3848000},{"date":"1397/06/04 20:30","price":3850000},{"date":"1397/06/04 20:42","price":3852000},{"date":"1397/06/04 20:54","price":3847000},{"date":"1397/06/04 21:00","price":3852000},{"date":"1397/06/04 21:06","price":3854000}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398