کمترین: 
10400
بیشترین: 
10485
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10440
زمان: 
6/4 19:20
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 4 شهریور 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 4 شهریور 1397 , 10440 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/04 10:20","price":10400},{"date":"1397/06/04 12:20","price":10410},{"date":"1397/06/04 12:30","price":10430},{"date":"1397/06/04 12:50","price":10445},{"date":"1397/06/04 13:00","price":10460},{"date":"1397/06/04 13:10","price":10440},{"date":"1397/06/04 13:30","price":10445},{"date":"1397/06/04 14:00","price":10440},{"date":"1397/06/04 14:30","price":10460},{"date":"1397/06/04 14:50","price":10475},{"date":"1397/06/04 15:00","price":10480},{"date":"1397/06/04 15:10","price":10470},{"date":"1397/06/04 15:20","price":10440},{"date":"1397/06/04 15:40","price":10475},{"date":"1397/06/04 16:10","price":10485},{"date":"1397/06/04 16:20","price":10480},{"date":"1397/06/04 16:50","price":10450},{"date":"1397/06/04 18:30","price":10440},{"date":"1397/06/04 19:10","price":10460},{"date":"1397/06/04 19:20","price":10440}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398