کمترین: 
1744000
بیشترین: 
1754000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1744000
زمان: 
6/3 17:36
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 3 شهریور 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 3 شهریور 1397 , 1744000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 12:54","price":1754000},{"date":"1397/06/03 17:36","price":1744000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398