کمترین: 
1740000
بیشترین: 
1750000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1740000
زمان: 
6/3 17:36
قیمت نیم سکه امروز 3 شهریور 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 3 شهریور 1397 , 1740000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 12:54","price":1750000},{"date":"1397/06/03 17:36","price":1740000}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398