کمترین: 
153
بیشترین: 
156
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
155
زمان: 
6/3 19:50
قیمت روبل روسیه امروز 3 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 3 شهریور 1397 , 155 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 11:50","price":155},{"date":"1397/06/03 12:10","price":154},{"date":"1397/06/03 12:30","price":153},{"date":"1397/06/03 12:50","price":155},{"date":"1397/06/03 13:00","price":154},{"date":"1397/06/03 13:50","price":155},{"date":"1397/06/03 14:10","price":156},{"date":"1397/06/03 14:30","price":155},{"date":"1397/06/03 14:50","price":156},{"date":"1397/06/03 15:10","price":155},{"date":"1397/06/03 16:10","price":156},{"date":"1397/06/03 16:30","price":155},{"date":"1397/06/03 17:50","price":154},{"date":"1397/06/03 18:50","price":155},{"date":"1397/06/03 19:10","price":154},{"date":"1397/06/03 19:50","price":155}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398