کمترین: 
3800000
بیشترین: 
3855000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3810000
زمان: 
6/3 20:24
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 3 شهریور 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 3 شهریور 1397 , 3810000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 11:24","price":3840000},{"date":"1397/06/03 11:30","price":3855000},{"date":"1397/06/03 11:36","price":3835000},{"date":"1397/06/03 11:42","price":3845000},{"date":"1397/06/03 11:54","price":3840000},{"date":"1397/06/03 12:00","price":3830000},{"date":"1397/06/03 12:06","price":3820000},{"date":"1397/06/03 12:18","price":3810000},{"date":"1397/06/03 12:24","price":3800000},{"date":"1397/06/03 12:42","price":3810000},{"date":"1397/06/03 13:24","price":3800000},{"date":"1397/06/03 13:30","price":3810000},{"date":"1397/06/03 13:36","price":3820000},{"date":"1397/06/03 13:54","price":3840000},{"date":"1397/06/03 14:06","price":3830000},{"date":"1397/06/03 14:12","price":3840000},{"date":"1397/06/03 14:18","price":3830000},{"date":"1397/06/03 14:30","price":3820000},{"date":"1397/06/03 14:36","price":3830000},{"date":"1397/06/03 14:42","price":3840000},{"date":"1397/06/03 14:48","price":3830000},{"date":"1397/06/03 17:24","price":3810000},{"date":"1397/06/03 17:30","price":3800000},{"date":"1397/06/03 17:36","price":3810000},{"date":"1397/06/03 17:54","price":3800000},{"date":"1397/06/03 18:00","price":3810000},{"date":"1397/06/03 19:12","price":3800000},{"date":"1397/06/03 19:18","price":3810000},{"date":"1397/06/03 19:30","price":3800000},{"date":"1397/06/03 19:36","price":3810000},{"date":"1397/06/03 20:00","price":3800000},{"date":"1397/06/03 20:06","price":3810000},{"date":"1397/06/03 20:18","price":3800000},{"date":"1397/06/03 20:24","price":3810000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399