کمترین: 
136343
بیشترین: 
138096
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
136343.0
زمان: 
6/3 14:00
قیمت شاخص بورس امروز 3 شهریور 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 3 شهریور 1397 , 136343.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:40","price":138096.0},{"date":"1397/06/03 11:00","price":137979.0},{"date":"1397/06/03 13:50","price":136485.0},{"date":"1397/06/03 14:00","price":136343.0}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398