کمترین: 
1309
بیشترین: 
1336
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1329
زمان: 
6/3 21:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 3 شهریور 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 3 شهریور 1397 , 1329 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":1309},{"date":"1397/06/03 11:50","price":1326},{"date":"1397/06/03 12:00","price":1328},{"date":"1397/06/03 12:10","price":1323},{"date":"1397/06/03 12:30","price":1314},{"date":"1397/06/03 12:50","price":1327},{"date":"1397/06/03 13:00","price":1324},{"date":"1397/06/03 13:20","price":1322},{"date":"1397/06/03 13:30","price":1324},{"date":"1397/06/03 13:50","price":1329},{"date":"1397/06/03 14:00","price":1332},{"date":"1397/06/03 14:10","price":1334},{"date":"1397/06/03 14:30","price":1332},{"date":"1397/06/03 14:50","price":1336},{"date":"1397/06/03 15:00","price":1334},{"date":"1397/06/03 15:10","price":1332},{"date":"1397/06/03 16:10","price":1334},{"date":"1397/06/03 16:20","price":1336},{"date":"1397/06/03 16:30","price":1332},{"date":"1397/06/03 17:00","price":1331},{"date":"1397/06/03 17:10","price":1329},{"date":"1397/06/03 17:20","price":1331},{"date":"1397/06/03 17:30","price":1325},{"date":"1397/06/03 18:00","price":1322},{"date":"1397/06/03 18:20","price":1324},{"date":"1397/06/03 18:50","price":1325},{"date":"1397/06/03 19:10","price":1322},{"date":"1397/06/03 19:30","price":1324},{"date":"1397/06/03 19:50","price":1326},{"date":"1397/06/03 20:10","price":1328},{"date":"1397/06/03 20:20","price":1329},{"date":"1397/06/03 21:00","price":1331},{"date":"1397/06/03 21:10","price":1329}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398