کمترین: 
83
بیشترین: 
84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
84
زمان: 
6/3 19:30
قیمت روپیه پاکستان امروز 3 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 3 شهریور 1397 , 84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":83},{"date":"1397/06/03 11:50","price":84},{"date":"1397/06/03 12:30","price":83},{"date":"1397/06/03 12:50","price":84},{"date":"1397/06/03 13:30","price":83},{"date":"1397/06/03 13:50","price":84},{"date":"1397/06/03 17:50","price":83},{"date":"1397/06/03 18:10","price":84},{"date":"1397/06/03 18:20","price":83},{"date":"1397/06/03 18:30","price":84},{"date":"1397/06/03 19:10","price":83},{"date":"1397/06/03 19:30","price":84}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398