کمترین: 
147
بیشترین: 
150
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
149
زمان: 
6/3 19:50
قیمت روپیه هند امروز 3 شهریور 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 3 شهریور 1397 , 149 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":147},{"date":"1397/06/03 11:50","price":149},{"date":"1397/06/03 12:10","price":148},{"date":"1397/06/03 12:30","price":147},{"date":"1397/06/03 12:50","price":149},{"date":"1397/06/03 13:00","price":148},{"date":"1397/06/03 13:50","price":149},{"date":"1397/06/03 14:10","price":150},{"date":"1397/06/03 14:30","price":149},{"date":"1397/06/03 14:50","price":150},{"date":"1397/06/03 15:10","price":149},{"date":"1397/06/03 16:10","price":150},{"date":"1397/06/03 16:30","price":149},{"date":"1397/06/03 18:00","price":148},{"date":"1397/06/03 18:50","price":149},{"date":"1397/06/03 19:10","price":148},{"date":"1397/06/03 19:50","price":149}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398