کمترین: 
19
بیشترین: 
20
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20
زمان: 
6/3 11:50
قیمت لیر سوریه امروز 3 شهریور 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 3 شهریور 1397 , 20 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":19},{"date":"1397/06/03 11:50","price":20}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398