کمترین: 
8.4
بیشترین: 
8.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8.6
زمان: 
6/3 19:50
قیمت دینار عراق امروز 3 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 3 شهریور 1397 , 8.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":8.4},{"date":"1397/06/03 11:50","price":8.6},{"date":"1397/06/03 12:10","price":8.5},{"date":"1397/06/03 12:50","price":8.6},{"date":"1397/06/03 13:00","price":8.5},{"date":"1397/06/03 13:50","price":8.6},{"date":"1397/06/03 18:00","price":8.5},{"date":"1397/06/03 18:50","price":8.6},{"date":"1397/06/03 19:10","price":8.5},{"date":"1397/06/03 19:50","price":8.6}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398