کمترین: 
142
بیشترین: 
145
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
144
زمان: 
6/3 19:50
قیمت افغانی امروز 3 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 3 شهریور 1397 , 144 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":142},{"date":"1397/06/03 11:50","price":144},{"date":"1397/06/03 12:20","price":143},{"date":"1397/06/03 12:50","price":144},{"date":"1397/06/03 13:00","price":143},{"date":"1397/06/03 13:20","price":144},{"date":"1397/06/03 13:30","price":143},{"date":"1397/06/03 13:50","price":144},{"date":"1397/06/03 14:10","price":145},{"date":"1397/06/03 15:20","price":144},{"date":"1397/06/03 16:10","price":145},{"date":"1397/06/03 16:50","price":144},{"date":"1397/06/03 17:50","price":143},{"date":"1397/06/03 18:30","price":144},{"date":"1397/06/03 19:10","price":143},{"date":"1397/06/03 19:50","price":144}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398