کمترین: 
10451
بیشترین: 
10668
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10617
زمان: 
6/3 21:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 3 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 3 شهریور 1397 , 10617 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":10451},{"date":"1397/06/03 11:50","price":10594},{"date":"1397/06/03 12:00","price":10608},{"date":"1397/06/03 12:10","price":10566},{"date":"1397/06/03 12:30","price":10497},{"date":"1397/06/03 12:50","price":10599},{"date":"1397/06/03 13:00","price":10570},{"date":"1397/06/03 13:20","price":10557},{"date":"1397/06/03 13:30","price":10570},{"date":"1397/06/03 13:50","price":10612},{"date":"1397/06/03 14:00","price":10640},{"date":"1397/06/03 14:10","price":10654},{"date":"1397/06/03 14:30","price":10640},{"date":"1397/06/03 14:50","price":10668},{"date":"1397/06/03 15:00","price":10654},{"date":"1397/06/03 15:10","price":10634},{"date":"1397/06/03 15:20","price":10640},{"date":"1397/06/03 16:10","price":10654},{"date":"1397/06/03 16:20","price":10668},{"date":"1397/06/03 16:30","price":10640},{"date":"1397/06/03 17:00","price":10626},{"date":"1397/06/03 17:10","price":10612},{"date":"1397/06/03 17:20","price":10626},{"date":"1397/06/03 17:30","price":10584},{"date":"1397/06/03 18:00","price":10557},{"date":"1397/06/03 18:20","price":10570},{"date":"1397/06/03 18:50","price":10584},{"date":"1397/06/03 19:10","price":10557},{"date":"1397/06/03 19:30","price":10570},{"date":"1397/06/03 19:50","price":10589},{"date":"1397/06/03 20:10","price":10603},{"date":"1397/06/03 20:20","price":10617},{"date":"1397/06/03 21:00","price":10630},{"date":"1397/06/03 21:10","price":10617}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398