کمترین: 
6874
بیشترین: 
7017
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6983
زمان: 
6/3 21:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 3 شهریور 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 3 شهریور 1397 , 6983 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":6874},{"date":"1397/06/03 11:50","price":6968},{"date":"1397/06/03 12:00","price":6977},{"date":"1397/06/03 12:10","price":6950},{"date":"1397/06/03 12:30","price":6904},{"date":"1397/06/03 12:50","price":6971},{"date":"1397/06/03 13:00","price":6952},{"date":"1397/06/03 13:20","price":6944},{"date":"1397/06/03 13:30","price":6952},{"date":"1397/06/03 13:50","price":6980},{"date":"1397/06/03 14:00","price":6999},{"date":"1397/06/03 14:10","price":7007},{"date":"1397/06/03 14:30","price":6999},{"date":"1397/06/03 14:50","price":7017},{"date":"1397/06/03 15:00","price":7007},{"date":"1397/06/03 15:10","price":6995},{"date":"1397/06/03 15:20","price":6999},{"date":"1397/06/03 16:10","price":7007},{"date":"1397/06/03 16:20","price":7017},{"date":"1397/06/03 16:30","price":6999},{"date":"1397/06/03 17:00","price":6989},{"date":"1397/06/03 17:10","price":6980},{"date":"1397/06/03 17:20","price":6989},{"date":"1397/06/03 17:30","price":6962},{"date":"1397/06/03 18:00","price":6944},{"date":"1397/06/03 18:20","price":6952},{"date":"1397/06/03 18:50","price":6962},{"date":"1397/06/03 19:10","price":6944},{"date":"1397/06/03 19:30","price":6952},{"date":"1397/06/03 19:50","price":6964},{"date":"1397/06/03 20:10","price":6974},{"date":"1397/06/03 20:20","price":6983},{"date":"1397/06/03 21:00","price":6992},{"date":"1397/06/03 21:10","price":6983}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398