کمترین: 
7529
بیشترین: 
7685
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7648
زمان: 
6/3 21:10
قیمت دلار استرالیا امروز 3 شهریور 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 3 شهریور 1397 , 7648 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":7529},{"date":"1397/06/03 11:50","price":7631},{"date":"1397/06/03 12:00","price":7642},{"date":"1397/06/03 12:10","price":7612},{"date":"1397/06/03 12:30","price":7562},{"date":"1397/06/03 12:50","price":7635},{"date":"1397/06/03 13:00","price":7614},{"date":"1397/06/03 13:20","price":7605},{"date":"1397/06/03 13:30","price":7614},{"date":"1397/06/03 13:50","price":7644},{"date":"1397/06/03 14:00","price":7665},{"date":"1397/06/03 14:10","price":7675},{"date":"1397/06/03 14:30","price":7665},{"date":"1397/06/03 14:50","price":7685},{"date":"1397/06/03 15:00","price":7675},{"date":"1397/06/03 15:10","price":7661},{"date":"1397/06/03 15:20","price":7665},{"date":"1397/06/03 16:10","price":7675},{"date":"1397/06/03 16:20","price":7685},{"date":"1397/06/03 16:30","price":7665},{"date":"1397/06/03 17:00","price":7655},{"date":"1397/06/03 17:10","price":7644},{"date":"1397/06/03 17:20","price":7655},{"date":"1397/06/03 17:30","price":7625},{"date":"1397/06/03 18:00","price":7605},{"date":"1397/06/03 18:20","price":7614},{"date":"1397/06/03 18:50","price":7625},{"date":"1397/06/03 19:10","price":7605},{"date":"1397/06/03 19:30","price":7614},{"date":"1397/06/03 19:50","price":7628},{"date":"1397/06/03 20:10","price":7638},{"date":"1397/06/03 20:20","price":7648},{"date":"1397/06/03 21:00","price":7658},{"date":"1397/06/03 21:10","price":7648}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398