کمترین: 
7889
بیشترین: 
8053
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8015
زمان: 
6/3 21:10
قیمت دلار کانادا امروز 3 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 3 شهریور 1397 , 8015 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":7889},{"date":"1397/06/03 11:50","price":7997},{"date":"1397/06/03 12:00","price":8008},{"date":"1397/06/03 12:10","price":7976},{"date":"1397/06/03 12:30","price":7924},{"date":"1397/06/03 12:50","price":8001},{"date":"1397/06/03 13:00","price":7979},{"date":"1397/06/03 13:20","price":7969},{"date":"1397/06/03 13:30","price":7979},{"date":"1397/06/03 13:50","price":8011},{"date":"1397/06/03 14:00","price":8032},{"date":"1397/06/03 14:10","price":8042},{"date":"1397/06/03 14:30","price":8032},{"date":"1397/06/03 14:50","price":8053},{"date":"1397/06/03 15:00","price":8042},{"date":"1397/06/03 15:10","price":8028},{"date":"1397/06/03 15:20","price":8032},{"date":"1397/06/03 16:10","price":8042},{"date":"1397/06/03 16:20","price":8053},{"date":"1397/06/03 16:30","price":8032},{"date":"1397/06/03 17:00","price":8021},{"date":"1397/06/03 17:10","price":8011},{"date":"1397/06/03 17:20","price":8021},{"date":"1397/06/03 17:30","price":7990},{"date":"1397/06/03 18:00","price":7969},{"date":"1397/06/03 18:20","price":7979},{"date":"1397/06/03 18:50","price":7990},{"date":"1397/06/03 19:10","price":7969},{"date":"1397/06/03 19:30","price":7979},{"date":"1397/06/03 19:50","price":7993},{"date":"1397/06/03 20:10","price":8004},{"date":"1397/06/03 20:20","price":8015},{"date":"1397/06/03 21:00","price":8025},{"date":"1397/06/03 21:10","price":8015}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398