کمترین: 
10325
بیشترین: 
10440
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10390
زمان: 
6/3 19:50
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 3 شهریور 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 3 شهریور 1397 , 10390 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":10405},{"date":"1397/06/03 12:20","price":10370},{"date":"1397/06/03 12:30","price":10330},{"date":"1397/06/03 12:50","price":10340},{"date":"1397/06/03 13:00","price":10325},{"date":"1397/06/03 13:10","price":10345},{"date":"1397/06/03 13:20","price":10350},{"date":"1397/06/03 13:30","price":10360},{"date":"1397/06/03 13:50","price":10365},{"date":"1397/06/03 14:20","price":10410},{"date":"1397/06/03 14:30","price":10390},{"date":"1397/06/03 14:50","price":10430},{"date":"1397/06/03 15:10","price":10405},{"date":"1397/06/03 15:20","price":10440},{"date":"1397/06/03 15:30","price":10425},{"date":"1397/06/03 16:20","price":10430},{"date":"1397/06/03 17:30","price":10425},{"date":"1397/06/03 17:50","price":10420},{"date":"1397/06/03 18:50","price":10410},{"date":"1397/06/03 19:30","price":10405},{"date":"1397/06/03 19:50","price":10390}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398