کمترین: 
62.6
بیشترین: 
62.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.6
زمان: 
6/3 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 3 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 3 شهریور 1397 , 62.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 09:20","price":62.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398