کمترین: 
12888.3
بیشترین: 
12888.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12888.3
زمان: 
6/3 09:20
قیمت بات تایلند امروز 3 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 3 شهریور 1397 , 12888.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 09:20","price":12888.3}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398