کمترین: 
1026.3
بیشترین: 
1026.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1026.3
زمان: 
6/3 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 3 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 3 شهریور 1397 , 1026.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 09:20","price":1026.3}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398