کمترین: 
3076.5
بیشترین: 
3076.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3076.5
زمان: 
6/3 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 3 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 3 شهریور 1397 , 3076.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 09:20","price":3076.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398