کمترین: 
3439.2
بیشترین: 
3439.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3439.2
زمان: 
6/3 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 3 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 3 شهریور 1397 , 3439.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 09:20","price":3439.2}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398