کمترین: 
13856.6
بیشترین: 
13856.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13856.6
زمان: 
6/3 09:20
قیمت دینار کویت امروز 3 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 3 شهریور 1397 , 13856.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 09:20","price":13856.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398