کمترین: 
504.2
بیشترین: 
504.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
504.2
زمان: 
6/3 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 3 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 3 شهریور 1397 , 504.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 09:20","price":504.2}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398