کمترین: 
460.1
بیشترین: 
460.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
460.1
زمان: 
6/3 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 3 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 3 شهریور 1397 , 460.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 09:20","price":460.1}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398