کمترین: 
4271.2
بیشترین: 
4271.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4271.2
زمان: 
6/3 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 3 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 3 شهریور 1397 , 4271.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 09:20","price":4271.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399