کمترین: 
3223.5
بیشترین: 
3223.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3223.5
زمان: 
6/3 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 3 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 3 شهریور 1397 , 3223.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 09:20","price":3223.5}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398