کمترین: 
3771.4
بیشترین: 
3771.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3771.4
زمان: 
6/3 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 3 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 3 شهریور 1397 , 3771.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 09:20","price":3771.4}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398