کمترین: 
698.5
بیشترین: 
698.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
698.5
زمان: 
6/3 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 3 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 3 شهریور 1397 , 698.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 09:20","price":698.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398