کمترین: 
5395.9
بیشترین: 
5395.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5395.9
زمان: 
6/3 09:20
قیمت پوند امروز 3 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 3 شهریور 1397 , 5395.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 09:20","price":5395.9}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398