کمترین: 
4881.4
بیشترین: 
4881.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4881.4
زمان: 
6/3 09:20
قیمت یورو امروز 3 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 3 شهریور 1397 , 4881.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 09:20","price":4881.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398