محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.01
زمان: 
6/3 05:08
قیمت نفت اوپک امروز 3 شهریور 1397

قیمت نفت اوپکدر تاریخ 3 شهریور 1397 , 73.01 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 04:08","price":75.63},{"date":"1397/06/03 05:08","price":73.01}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398