کمترین: 
1205.81
بیشترین: 
1205.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1205.99
زمان: 
6/3 02:30
قیمت اونس طلا امروز 3 شهریور 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 3 شهریور 1397 , 1205.99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 02:00","price":1205.81},{"date":"1397/06/03 02:30","price":1205.99}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398