کمترین: 
6621.6
بیشترین: 
6765.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6722.1
زمان: 
6/3 23:00
قیمت بیت کوین امروز 3 شهریور 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 3 شهریور 1397 , 6722.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 02:00","price":6621.6},{"date":"1397/06/03 05:00","price":6706.7},{"date":"1397/06/03 08:00","price":6765.1},{"date":"1397/06/03 11:00","price":6717.9},{"date":"1397/06/03 14:00","price":6690.2},{"date":"1397/06/03 17:00","price":6707.5},{"date":"1397/06/03 20:00","price":6734.8},{"date":"1397/06/03 23:00","price":6722.1}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398