کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.076
زمان: 
6/3 05:08
قیمت بنزین امروز 3 شهریور 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 3 شهریور 1397 , 2.076 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 00:08","price":2.0734},{"date":"1397/06/03 01:08","price":2.0775},{"date":"1397/06/03 02:08","price":2.076},{"date":"1397/06/03 04:08","price":},{"date":"1397/06/03 05:08","price":2.076}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398