محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.63
زمان: 
6/3 05:08
قیمت نفت برنت امروز 3 شهریور 1397

قیمت نفت برنتدر تاریخ 3 شهریور 1397 , 75.63 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 00:08","price":75.58},{"date":"1397/06/03 01:08","price":75.69},{"date":"1397/06/03 02:08","price":75.63},{"date":"1397/06/03 04:08","price":75.63},{"date":"1397/06/03 05:08","price":75.63}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399