کمترین: 
20.38
بیشترین: 
20.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20.38
زمان: 
6/2 18:08
قیمت ذغال سنگ امروز 2 شهریور 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 2 شهریور 1397 , 20.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/02 18:08","price":20.38}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398