کمترین: 
1272000
بیشترین: 
1276000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1273000
زمان: 
6/2 18:45
قیمت آبشده نقدی امروز 2 شهریور 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 2 شهریور 1397 , 1273000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/02 12:55","price":1272000},{"date":"1397/06/02 13:25","price":1274000},{"date":"1397/06/02 13:45","price":1275000},{"date":"1397/06/02 13:50","price":1274000},{"date":"1397/06/02 14:05","price":1273000},{"date":"1397/06/02 15:00","price":1272000},{"date":"1397/06/02 15:10","price":1273000},{"date":"1397/06/02 15:30","price":1274000},{"date":"1397/06/02 15:50","price":1275000},{"date":"1397/06/02 16:25","price":1276000},{"date":"1397/06/02 16:50","price":1274000},{"date":"1397/06/02 16:55","price":1272000},{"date":"1397/06/02 18:10","price":1273000},{"date":"1397/06/02 18:40","price":1272000},{"date":"1397/06/02 18:45","price":1273000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398