کمترین: 
289600
بیشترین: 
290500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
290000
زمان: 
6/2 18:45
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 2 شهریور 1397
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 2 شهریور 1397 , 290000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/02 12:55","price":289700},{"date":"1397/06/02 13:25","price":290100},{"date":"1397/06/02 13:45","price":290300},{"date":"1397/06/02 13:50","price":290200},{"date":"1397/06/02 14:05","price":290000},{"date":"1397/06/02 14:10","price":289900},{"date":"1397/06/02 14:15","price":290000},{"date":"1397/06/02 14:45","price":289900},{"date":"1397/06/02 15:00","price":289600},{"date":"1397/06/02 15:10","price":290000},{"date":"1397/06/02 15:25","price":289900},{"date":"1397/06/02 15:30","price":290100},{"date":"1397/06/02 15:50","price":290300},{"date":"1397/06/02 16:25","price":290500},{"date":"1397/06/02 16:50","price":290200},{"date":"1397/06/02 16:55","price":289700},{"date":"1397/06/02 18:10","price":289900},{"date":"1397/06/02 18:40","price":289700},{"date":"1397/06/02 18:45","price":290000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399