کمترین: 
391390
بیشترین: 
392620
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
391850
زمان: 
6/2 18:45
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 2 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 2 شهریور 1397 , 391850 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/02 12:55","price":391550},{"date":"1397/06/02 13:25","price":392010},{"date":"1397/06/02 13:40","price":392160},{"date":"1397/06/02 13:45","price":392310},{"date":"1397/06/02 13:50","price":392160},{"date":"1397/06/02 14:00","price":392010},{"date":"1397/06/02 14:05","price":391780},{"date":"1397/06/02 14:10","price":391700},{"date":"1397/06/02 14:15","price":391850},{"date":"1397/06/02 14:45","price":391700},{"date":"1397/06/02 15:00","price":391390},{"date":"1397/06/02 15:10","price":391850},{"date":"1397/06/02 15:25","price":391700},{"date":"1397/06/02 15:30","price":392010},{"date":"1397/06/02 15:50","price":392310},{"date":"1397/06/02 16:25","price":392620},{"date":"1397/06/02 16:50","price":392160},{"date":"1397/06/02 16:55","price":391550},{"date":"1397/06/02 18:05","price":391620},{"date":"1397/06/02 18:10","price":391700},{"date":"1397/06/02 18:40","price":391550},{"date":"1397/06/02 18:45","price":391850}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398