کمترین: 
293550
بیشترین: 
294470
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
293890
زمان: 
6/2 18:45
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 2 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 2 شهریور 1397 , 293890 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/02 12:55","price":293660},{"date":"1397/06/02 13:25","price":294010},{"date":"1397/06/02 13:40","price":294120},{"date":"1397/06/02 13:45","price":294240},{"date":"1397/06/02 13:50","price":294120},{"date":"1397/06/02 14:00","price":294010},{"date":"1397/06/02 14:05","price":293830},{"date":"1397/06/02 14:10","price":293780},{"date":"1397/06/02 14:15","price":293890},{"date":"1397/06/02 14:45","price":293780},{"date":"1397/06/02 15:00","price":293550},{"date":"1397/06/02 15:10","price":293890},{"date":"1397/06/02 15:25","price":293780},{"date":"1397/06/02 15:30","price":294010},{"date":"1397/06/02 15:50","price":294240},{"date":"1397/06/02 16:25","price":294470},{"date":"1397/06/02 16:50","price":294120},{"date":"1397/06/02 16:55","price":293660},{"date":"1397/06/02 18:05","price":293720},{"date":"1397/06/02 18:10","price":293780},{"date":"1397/06/02 18:40","price":293660},{"date":"1397/06/02 18:45","price":293890}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398