کمترین: 
3795000
بیشترین: 
3845000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3825000
زمان: 
6/2 19:54
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 2 شهریور 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 2 شهریور 1397 , 3825000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/02 12:18","price":3835000},{"date":"1397/06/02 12:36","price":3845000},{"date":"1397/06/02 13:24","price":3835000},{"date":"1397/06/02 13:36","price":3845000},{"date":"1397/06/02 15:00","price":3835000},{"date":"1397/06/02 15:24","price":3845000},{"date":"1397/06/02 16:18","price":3835000},{"date":"1397/06/02 16:36","price":3815000},{"date":"1397/06/02 16:42","price":3805000},{"date":"1397/06/02 16:54","price":3795000},{"date":"1397/06/02 17:00","price":3805000},{"date":"1397/06/02 17:30","price":3795000},{"date":"1397/06/02 17:36","price":3815000},{"date":"1397/06/02 17:48","price":3805000},{"date":"1397/06/02 17:54","price":3815000},{"date":"1397/06/02 18:00","price":3805000},{"date":"1397/06/02 18:06","price":3815000},{"date":"1397/06/02 18:48","price":3825000},{"date":"1397/06/02 18:54","price":3815000},{"date":"1397/06/02 19:00","price":3825000},{"date":"1397/06/02 19:24","price":3815000},{"date":"1397/06/02 19:30","price":3825000},{"date":"1397/06/02 19:36","price":3815000},{"date":"1397/06/02 19:54","price":3825000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398