کمترین: 
274.48
بیشترین: 
278
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
277.4
زمان: 
6/2 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 2 شهریور 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 2 شهریور 1397 , 277.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/02 02:00","price":274.48},{"date":"1397/06/02 05:00","price":278},{"date":"1397/06/02 08:00","price":276.06},{"date":"1397/06/02 11:00","price":277},{"date":"1397/06/02 14:00","price":275.43},{"date":"1397/06/02 17:00","price":277.64},{"date":"1397/06/02 20:00","price":274.5},{"date":"1397/06/02 23:00","price":277.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398