کمترین: 
6414.5
بیشترین: 
6586
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6586
زمان: 
6/2 23:00
قیمت بیت کوین امروز 2 شهریور 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 2 شهریور 1397 , 6586 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/02 02:00","price":6414.5},{"date":"1397/06/02 05:00","price":6527.1},{"date":"1397/06/02 08:00","price":6506.1},{"date":"1397/06/02 11:00","price":6505},{"date":"1397/06/02 14:00","price":6525},{"date":"1397/06/02 17:00","price":6520.1},{"date":"1397/06/02 20:00","price":6508.4},{"date":"1397/06/02 23:00","price":6586}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398