کمترین: 
1184.72
بیشترین: 
1187.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1187.38
زمان: 
6/2 08:30
قیمت اونس طلا امروز 2 شهریور 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 2 شهریور 1397 , 1187.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/02 02:00","price":1185.45},{"date":"1397/06/02 02:30","price":1185.28},{"date":"1397/06/02 05:00","price":1184.72},{"date":"1397/06/02 05:30","price":1184.90},{"date":"1397/06/02 08:00","price":1185.87},{"date":"1397/06/02 08:30","price":1187.38}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398