کمترین: 
2.917
بیشترین: 
2.976
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.917
زمان: 
6/2 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 2 شهریور 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 2 شهریور 1397 , 2.917 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/02 00:16","price":2.971},{"date":"1397/06/02 01:08","price":2.969},{"date":"1397/06/02 01:32","price":2.971},{"date":"1397/06/02 02:08","price":2.97},{"date":"1397/06/02 03:08","price":2.972},{"date":"1397/06/02 04:08","price":2.973},{"date":"1397/06/02 05:08","price":2.971},{"date":"1397/06/02 06:08","price":2.974},{"date":"1397/06/02 07:08","price":2.973},{"date":"1397/06/02 08:08","price":2.971},{"date":"1397/06/02 09:08","price":2.972},{"date":"1397/06/02 10:08","price":2.973},{"date":"1397/06/02 11:08","price":2.976},{"date":"1397/06/02 12:08","price":2.974},{"date":"1397/06/02 14:08","price":2.97},{"date":"1397/06/02 14:32","price":2.969},{"date":"1397/06/02 15:08","price":2.966},{"date":"1397/06/02 16:08","price":2.965},{"date":"1397/06/02 18:08","price":2.947},{"date":"1397/06/02 19:08","price":2.942},{"date":"1397/06/02 20:08","price":2.929},{"date":"1397/06/02 21:08","price":2.921},{"date":"1397/06/02 22:08","price":2.927},{"date":"1397/06/02 23:08","price":2.917}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398