کمترین: 
19.8
بیشترین: 
19.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19.8
زمان: 
6/1 18:08
قیمت ذغال سنگ امروز 1 شهریور 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 1 شهریور 1397 , 19.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 18:08","price":19.8}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398